Публичная Оферта

Публічна оферта

 

 1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією «https://maiimo.com/», Фізичної особи-підприємця Мальованої Олени Вадимівни, далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - «Договір», що розміщена на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://maiimo.com/ (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 

 1. Поняття визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична чи юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

 1. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний або під замовлення.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Продавець зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, або відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

 

 1. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється одним із способів наданих Продавцем.

5.2. Якщо кошти не надійшли Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Вартість товару не включає комісію банків і платіжних систем. Комісію клієнт оплачує сам і за свій рахунок. Дізнатися комісію можна при оплаті покупки.

5.4. Оплата товару підтверджує, що клієнт згоден з умовами оферти.

 

 1. Умови доставки замовлення

6.1. Умови доставки описані на сайті в розділі "Оплата і доставка".

6.2. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній. Товари розвозить обрана покупцем, транспортна компанія, за своїми тарифами. Вона відповідає за термін доставки і відсутність пошкоджень товару під час доставки. Оплачує доставку покупець.

6.3. Продавець і покупець не підписують акти виконаних робіт та накладні. Оплата підтверджує якість і обсяг товарів і послуг. Якщо замовник протягом п'яти робочих днів з дня отримання товару  не відправив на e-mail Продавця письмову претензію щодо строків поставки, якості та кількості товарів і послуг, тоді зазначені в замовленні позиції вважаються якісними та отриманими вчасно, а їх результат - прийнятим.

 

 1. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний: своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

 1. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- за незначну невідповідність кольорів товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різницю передачі кольорів моніторів, персональних комп'ютерів та інших електронних пристроїв;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

 1. Гарантія

9.1. Гарантійні зобов'язання Продавця відповідають законодавству України і виникають з момент передачі Товару. Термін надання гарантії становить 18 місяців. 

9.2. У разі виявлення Покупцем дефектів Товару протягом гарантійного терміну, за умови відповідального і цільового використання Товару Замовником, він має право на:

- Безкоштовне усунення недоліків Продавцем або третіми особами за дорученням Підрядника протягом 15-ти робочих днів;

- На відшкодування витрат по самостійному усуненню недоліків Товару - якщо таке самостійне усунення було погоджено з Продавцем. 

Неузгоджене з Підрядником самостійне усунення недоліків Товару Замовником звільняє Підрядника від гарантійних зобов'язань.

9.3. Дефектами товару вважається поява тріщин, відшарування фарби, несправність механізму, що виникли за умов належного використання та за відсутності механічного впливу.

9.4. Дефектами вважаються незначні розбіжності відтінків дерева, металу, видимі сучки в торцях фанери, оскільки фанера, дерево і натуральний шпон - природні матеріали.

9.5. Покупець зобов’язаний оформити гарантійний випадок належним чином  через e-mail вказаний на сайті  «https://maiimo.com/». Претензія повинна містити  опис проблеми та обставин та за яких вона виникла та/чи була виявлена, фото дефектів, копії документів, що підтверджують покупку та контактні дані Покупця.

9.6. Продавець зобов’язаний протягом 5-ти днів після отримання претензії, зв’язатися з Покупцем та повідомити про спосіб та строки усунення дефекту, або надати мотивовану відповідь, чому випадок не може вважатися гарантійним. 1. Інші умови

10.1. Інтернет-магазин має право в односторонньому порядку змінити оферту і договір. Зміни вступають в силу через 5 днів з моменту публікації на сайті https://maiimo.com/

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

10.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

10.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

10.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

10.7. Покупець дозволяє продавцеві обробляти свої персональні дані для виконання замовлення. Продавець має право передавати персональні дані службі доставки або транспортної компанії. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. 

 

 1. Порядок повернення товару належної якості

11.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

11.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

11.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

 

 1. Термін дії договору

12.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної поставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

12.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

 

 1. Адреса та реквізити

Фізична особа-підприємець Мальована Олена Вадымивна, ЄДРПОУ: 3001517822.

Місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 10а, кв. 93.

Рахунок UA823206490000026000052616649 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК".